Overtime – G.I.A. & VietnamWorks

2014

Reality TV

Our first collaborative effort with G.I.A. and VietnamWorks gave us an opportunity to return to television after a few years of focussing on shorter formats. Overtime, is Vietnam’s first reality television program about business. Conceptualized by G.I.A. and VietnamWorks, TPG Films helped turn the idea into a reality, building out the format and seeing it from production to broadcast. Each of the 13 episodes presents a sponsor and a business-related challenge. The winner standing at the end of the 13th episode wins over 1 billion VND in prizes, including a fully furnished apartment and a ambassadorship contract from VietnamWorks.

Executive Producers
VietnamWorks
GIA

Program Format
VietnamWorks
GIA
TPG Films

Production
TPG Films
GIA

Executive Producers
Jonah Levey
Paul Espinas
Alan Nguyễn
Tuyến Dương
Lê Hải Quỳnh

Producer
Tuấn Andrew Nguyễn

Director
Nguyễn Hoàng Quân

A.D.
Võ Minh Trí

Showhost
Thanh Vân Hugo

Contestants
Phan Tuấn Anh
Nguyễn Cao Cường
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Mai Chí Hữu
Vũ Thị Hồng Lan
Nhiêu Triều Nam
Ngô Ngọc Quỳnh Như
Dương Quốc Quý
Phan Huyền Thơ
Thạch Hải Quỳnh Trang
Trần Thị Thảo Vy

Script
Đinh Hoàng Ngọc Khanh
Marc Nguyễn
Bùi Bài

Director of Photography
Phù Nam

Assistant D.O.P.
Huy Lê

Line Producer
Phạm Huyền Anh

Production Manager
Lê Minh Hiếu

Production Assistants
Võ Thị Ngọc Nhi
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Hữu Ánh Ngọc

Wardrobe
Nguyễn Thị Thiên Thanh
Phạm Ki Sim

Makeup
Công Tằng Tôn Nữ Thuần Như
Hồ Phương Sơn
Công Tằng Tôn Nữ Thuần Nhiên
Công Tằng Tôn Nữ Thuần Nhã

Location Manager
Nguyễn Xuân Phương

Wardrobe Sponsors
Zanne
Peonies Boutique
Magoon

Set Design
Tuấn Andrew Nguyễn

Props & Set Dressing
Chu Trang Thanh
Phạm Quốc Tuấn
Lại Hùng Tâm
Trần Mạnh Sinh
Nguyễn Ngọc Tuyến
Đỗ Văn Phong

Lighting
Phạm Chiến Thắng
Hoàng Văn Kông
Nguyễn Văn Đức
Lâm Hải Đăng

Camera
Nguyễn Nhật Nam
Hoàng Anh Đức
Hà Huy Thông
Phạm Quốc Lâm
Trần Quốc Kiệt
Ngô Cẩm Viên
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Hồng Nhật Huy

Data Wranglers
Nguyễn Nhật An
Nguyễn Mạnh Vững
Nguyễn Văn Nghiêm

Sound Recording
Đỗ Minh Nhật
Ngô Quốc Kiên
Đoàn Ngọc Tân
Trần Văn Quý
Giang Tiểu Hổ
Trương Quang Thủ
Đoàn Ngọc Tiến
Lê Hoàng Anh

Post-production Supervisors
Matt Lucero
Tuấn Andrew Nguyễn

Editors
Lê Bá Nhân
Erik Trương

Post-production Audio Coordinator
Tina Nguyễn

Sound Design
Trần Mạnh Hoàng

Dialogue Editing & Mixing
Phù Hoàng Quân
Lê Thanh Tâm

Music
Phạm Lê Sơn Hải

Graphics
Erik Trương

Color Grade
Phù Nam
Erik Trương

Subtitle
Nguyễn Hoàng Quân

Production Photography
Nguyễn Hữu Ánh Ngọc

Production Partners
Yan TV
MayTV
Nam Dong Studio
OtherWorld Sound Production

Send